Співробітництво зі ЗМІ

Взаємодія ТОВ «ЦЕНТР УКРАГРОКОНСАЛТ» з українськими та зарубіжними ЗМІ та журналістами здійснюється відповідно до Конституції України, законів України  «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про доступ до публічної інформації» інших нормативних актів, Статуту Товариства, наказів та  Положення Товариства «ПРО ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЖУРНАЛІСТАМИ»

  1. Всі контакти зі ЗМІ та журналістами здійснюються через Уповноважену  особу з питань взаємодії зі ЗМІ шляхом надання заявки:
  1. Журналістам необхідно завчасно планувати інтерв’ю з співробітниками УкрАгоКонсалт, повідомити про свій намір Уповноваженій  особі з питань взаємодії зі ЗМІ, а також тему розмови/матеріалу, обсяг і орієнтовну дату запланованого виходу матеріалу й попросити погодити час інтерв’ю.
  2. Співробітники надають інтерв’ю/ матеріали тільки за умови, що вони будуть використані тільки як думка УкрАгроКонсалт, а не як альтернативна думка, або в купі з іншими авторами.
  3. Правовий статус учасників інтерв’ю визначено, так, що той, хто бере інтерв’ю, і той, хто відповідає на питання, є співавторами інтерв’ю.
  4. При плануванні інтерв’ю/підготовці матеріалів з співробітниками УкрАгроКонсалт журналісти мають усвідомлювати можливість обмеження тематики спілкування у зв’язку обмеженням інформації, яка складає комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію.
  5. Як співавтор, співробітник УкрАгроКонсалт повинен ознайомитися з підготовленим до поширення матеріалом, при необхідності внести корективи у текст власних відповідей.
  6. У випадку отримання питань, що не входять у сферу компетентності, або є таємницею співробітник УкрАгроКонсалт може використовувати фразу «без коментарів».
  7. За результатами здійснення публікацій в друкованих, телевізійних, радіомовних та інших ЗМІ, представники цих ЗМІ та/або журналісти, зобов’язані протягом _3__днів з дати виходу публікації надати Уповноваженій  особі з питань взаємодії зі ЗМІ інформацію про публікацію (посилання на публікацію або копію публікації) або будь-яке інше підтвердження виходу публікації.
  8. Уповноважена  особа з питань взаємодії зі ЗМІ здійснює моніторинг публікацій в друкованих, телевізійних, радіомовних та інших ЗМІ. У разі виявлення публікацій, що не відповідають дійсності, надає варіанти реагування на них.