Приказ КМУ от 17.05.2017 №245 "О внесении изменения в Расчет доли сельскохозяйственного товаропроизводства"

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.05.2017  № 245

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2017 р.
за № 731/30599

Про внесення зміни до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва

Відповідно до підпункту 291.5-1.2 пункту 291.5-1 статті 291, абзацу четвертого підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. У графі 2 пункту 1 Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за № 510/20823 (зі змінами), слова «готової продукції) та від надання супутніх послуг» замінити словами та цифрами «готової продукції, а також за винятком електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлювальних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання) та від надання супутніх послуг».

2. Департаменту фінансово-кредитної політики забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

В.о. Голови
Державної фіскальної служби України


М.В. Продан

 

ВР